Język:PLEN

Jakość

Polityka jakości i bezpieczeństwa wyrobów

Zarząd spółki Lubelskie Młyny jako główny cel Polityki Jakości i Bezpieczeństwa wyrobów przyjmuje:

Produkcję i dostarczanie wyrobów bezpiecznych dla zdrowia i życia konsumentów, spełniających wymagania legalności oraz oczekiwania klientów w zakresie jakości handlowej, pozwalającą na osiągnięcie założonych celów jakościowych i ekonomicznych.

Gwarancją osiągnięcia powyższego celu jest przestrzeganie następujących zasad:

Pełną realizację ustalonej Polityki Jakości zapewniają:


Informacja dotycząca technologii przemiału i kontroli jakości

Produkty przemiału zbóż wytwarzane w naszych młynach są gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego żywności , zaś nowoczesny park maszynowy zapewnia w bieżącej produkcji doskonałą jakość produktów.

Pełna automatyzacja i komputeryzacja zapewnia najwyższy stopień kontroli i powtarzalności warunków wytwarzania. Ponadto priorytet działalności młyna stanowią bezpieczeństwo i jakość produktów. W zakładzie został wdrożony system kontroli jakości HACCP. Szereg punktów kontrolnych oraz punktów krytycznych takich jak, zapory ferromagnetyczne, maszyna czyszcząca KOMBI, odsiewacze kontrolne pozwalają na skuteczną eliminację zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności.

Pragniemy poinformować, że młyn wyposażony jest w maszynę SORTEX służącą do optycznego sortowania produktów ziarnistych, która jest unikalnym rozwiązaniem pozwalającym na eliminowanie niepożądanych składników i zanieczyszczeń, nieusuwalnych dotychczas klasycznymi metodami.Maszyna wykorzystuje optykę, elektronikę i pneumatykę do wydzielania następujących zanieczyszczeń:

Drugim takim urządzeniem jest DC-PEELER , którego zastosowanie pozwala na:

Młyn posiada również własne wysoce specjalistyczne laboratorium , w którym znajdują się między innymi:

W części laboratoryjnej znajduje się również stanowisko do mierzenia liczby opadania.Kolejnymi udogodnieniami są:

W zakładzie jest prowadzony również monitoring w zakresie profilaktyki i zwalczania szkodników.

Reasumując chcemy dodać, iż wszelkie wyniki badań i dokumentacja określone w systemie Haccp są do wglądu w Siedzibie Spółki lub na życzenie Klienta.

Głównym celem działalności jest dostarczenie na rynek wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania naszych Klientów oraz utrzymanie wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Facebook