Język:PLEN

Historia

Jesteśmy czwartym pokoleniem piastującym rodzinne tradycje młynarskie. Dobra renoma naszych produktów jest wynikiem zastosowania nowoczesnych technologii produkcji, odpowiedniego doboru i przechowania surowca oraz pasji zawodowej.

W kwietniu 1992 roku powstał nowy młyn, a jego zdolność produkcyjna wynosiła 50 t/d. W roku 1999 przystąpiono do kompleksowej wymiany maszyn i urządzeń młyna pszennego i towarzyszącej infrastruktury. Modernizacja objęła czyszczarnię i młyn pszenny. Zamontowano nowoczesny młyn szwajcarskiej firmy Buhler. Zdolność przerobowa zwiększyła się do 150 t/d. Zastosowano nowoczesne wyposażenie elektroniczne, obejmujące sterowanie pracą czyszczarni, młyna właściwego, pakowni oraz ich wizualizację komputerową.

W 2005 roku podjęto decyzję o dalszej modernizacji obiektu, polegającej na rozbudowie i unowocześnieniu trzeciego działu młyna – pakowni. Powiększono i usprawniono system magazynowania mąk, komponowania produktów pośrednich oraz ich pakowania i wydawania.

Zaprojektowano zdolność magazynową dla 3600 ton mąki w 24 komorach. Całkowita wysokość wieży magazynowej wynosi 48 metrów, czyniąc z niej także interesujący punkt orientacyjny i widokowy na pobliską okolicę. Komory wykonano z betonu, metodą ruchomego szalunku, zwaną w skrócie „ślizgiem”. Oficjalne przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpiło w sierpniu 2006 roku.

Nowoczesna pakownia nie była jednak ostatnią inwestycją, ponieważ w czerwcu 2009 roku uruchomiono nowy młyn żytni firmy Buhler o wydajności 150 t/d. W ramach tejże inwestycji, oprócz linii technologicznych, zakupiono specjalistyczne laboratorium do badania parametrów jakościowych mąki. Należy dodać, że w skład wyposażenia laboratorium wchodzą między innymi: farinograf i ekstensograf.

Głównym celem działalności jest dostarczenie na rynek wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania naszych Klientów oraz utrzymanie wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Facebook